Trendrapport: Gemeentelijke integratie veranderingen

Veel gemeenten staan aan de vooravond van grote veranderingen, vooral op IT-gebied. Het beter en sneller kunnen integreren van technologie en applicaties staat daarbij centraal. Bovendien zou dit op een gemeenschappelijke wijze moeten plaatsvinden, zoals is afgesproken onder de noemer ‘Common Ground’.

Wat zijn de belangrijkste trends voor 2023 waar het de gemeentelijke integratie betreft? Wat speelt er? Tot welke kansen kunnen deze trends leiden? Welke uitdagingen liggen er? Dit trendrapport praat je bij over de belangrijkste ontwikkelingen.

trendrapport2023[73][27]